วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

วิธีการทำรูป 1 นิ้ว

สำหรับการทำรูป 1 นิ้วนั้น มีหลักการทำที่ง่ายนิดเดียวเลยเองคร๊าบ โดยใช้โปรแกรม Photoshop
หลังจากที่ได้ไฟล์รูปมาแล้ว
ขั้นตอนที่ 1 เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมา
ขั้นตอนที่ 2 เลือก file แล้วคลิกเลือก new แล้วตั้งค่าดังรูป


ขั้นตอนที่ 3 ลากเส้น Guide ตามขนาดคือ กว้าง 1 นิ้ว และสูง 1.5 นิ้ว ดังรูป


เมื่อทำได้ดังรูปแล้ว

ขั้นตอนที่ 4 เปิดไฟล์รูปที่เราต้องการ แล้วเลือกส่วนที่ต้องการโดยใช้เครื่องมือ Rectangular marquee tool ก่อนที่จะเลือกส่วนที่ต้องการนั้นให้กำหนดค่าในช่องของ Style ให้เป็น Fixed Radio แล้วเปลี่ยน width เป็น 1 นิ้ว Heght เป็น 1.5 นิ้ว หลักจากตั้งค่าเสร็จแล้วจึงเลือกส่วนที่เราต้องการ ดังรูป


ขั้นตอนที่ 5 จากนั้นเรา Copy มาไว้ในหน้าที่เราได้ลากเส้น Guide ไว้แล้ว
และย่อขยายรูปให้ได้ขนาดที่เหมาะสม
โดยการย่อนั้น กด Ctrl+ R แล้วกด Shift ค้างไว้เพื่อการย่อขยายจะได้สัดส่วนที่่ถูกต้อง
โดยมีลักษณะดังรูปขั้นตอนที่ 6 เมื่อได้รูปตามขนาดที่เราต้องการแล้ว (โดยปกติแล้วเราจะไม่ขนาดรูปให้เต็มช่อง เพื่อเวลาเราตัดจะได้สะดวก ดังรูป)ขั้นตอนที่ 7 เราจะทำการ copy layer โดยการนำ เลือก layer ที่ได้จัดเรียบร้อยแล้ว นำมาไว้ในที่ Create a new layer ดังรูป


ขั้นตอนที่ 8 จัดรูปเรียบร้อย ดังรูป


ขั้นตอนที่ 9 เพื่อความรวดเร็วจะทำการรวมทั้งสอง layer เข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ดังรูป


ขั้นตอนที่ 10 กลับไปทำตามขั้นตอนที่ 7 - 9 จนเสร็จ ดังรูป


ขั้นตอนที่ 11 Save เลือกไฟล์เป็น JPG เลือกความละเอียดสูงสุด ถือเป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนการรูป 1 นิ้ว

เพียงแค่นี้ก็เป็นอันว่าสำเร็จแล้วละคร๊าบ !!! เห็นไม่ว่าขั้นตอนการทำรูป 1 นิ้วงั้นง่ายนิดเดียวเอง

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อ่านแล้วงงครับ ขอรายละเอียดอีกหน่อย จะได้ทำตามถูกต้อง กำลังจะทำรูปติดบัตรอยู่พอดีครับ